28 ianuarie 2023 – Ziua europeană a protecției datelor

2023-01-28 14:10

Datele cu caracter personal sunt definite drept orice informații privind o persoană care pot duce la identificarea directă sau indirectă a acesteia și pot varia de la nume, până la identificatori online. Confidențialitatea, securitatea și protecția datelor cu caracter personal în spațiul digital este un drept fundamental al persoanei, consacrat și consfințit prin lege și reprezintă una dintre preocupările principale ale Agenției de Guvernare Electronică în calitate de operator de date.

 

În procesul de transformare digitală, de creare a platformelor, serviciilor și sistemelor electronice și informaționale – măsurile de protecție a datelor sunt primordiale. În calitate de instrument de supraveghere a datelor și pentru a asigura transparența activității sistemelor informaționale a instituțiilor publice, Agenția de Guvernare Electronică a creat  serviciul electronic guvernamental de jurnalizare MLog (lansat în 2014).

 

MLog  are scopul de a oferi un mecanism securizat și flexibil de jurnalizare și audit, asigurând evidența operațiunilor produse într-un sistem informațional la un timp dat. Cine a accesat datele, ce modificări a operat, care este scopul accesării, prelucrării și transmiterii informațiilor și temeiul legal în baza căruia au loc acestea. Jurnalizarea presupune un procedeu folosit de sistemele informaționale pentru înregistrarea evenimentelor, incluzând data și ora producerii evenimentului, acțiunea întreprinsă, precum și alte detalii specifice evenimentului care îl descriu complet astfel încât să răspundă cerințelor de audit ale deținătorilor de sisteme informaționale și ale utilizatorilor serviciului MLog.

 

Aceasta exclude riscul săvârșirii unor fapte ilegale, folosirea actelor de corupție și abuzul de serviciu, de către personalul din cadrul autorităților/instituțiilor publice care dețin sisteme informaționale, precum și de către angajații întreprinderilor de stat care prestează servicii publice și dețin sisteme informaționale aferente prestării acestora. Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate și pe baza consimțământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege.

 

Totodată, în cabinetul virtual mcabinet.gov.md a fost creat un bloc de date numit Istoricul accesării datelor, unde fiecare persoană poate să vadă cine dintre entitățile publice i-a accesat datele personale, când anume și în ce scopuri.Portalul guvernamental al cetățeanului și antreprenorului este serviciu electronic creat de Agenția de Guvernare Electronică pentru a oferi cetățeanului acces (în baza semnăturii electronice) la datele sale deținute de registrele de stat. Video tutorial

 

Câteva exemple de date cu caracter personal:

 

➤⠀nume, prenume, IDNP, data nașterii, seria și numărul actului de identitate;

➤⠀ID client, IBAN, numărul cardului bancar;

➤⠀numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală;

➤⠀imagine, voce, înregistrare audio/video;

➤⠀date de geolocalizare.

Agenda publică

Martie 2023

L M M J V S D
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31