28-01-2023
Datele cu caracter personal sunt definite drept orice informații privind o persoană care pot duce la identificarea directă sau indirectă a acesteia și pot varia de la nume, până la identificatori online. Confidențialitatea, securitatea și protecția datelor cu caracter personal în spațiul digital...
25-01-2023
Cabinetul de Miniștri a aprobat, la 25 ianuarie 2023, decizia ce oferă posibilitatea cetățenilor Republicii Moldova, care sunt stabiliți peste hotare și se adresează la oficiile consulare din țara lor de reședință pentru a perfecta pașaportul, să achite serviciile date pe loc, folosind sistemul...
19-01-2023
Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 (PAG) pe segmentul transformării digitale a fost supus astăzi, 19 ianuarie 2023, consultărilor publice cu societatea civilă, instituțiile și companiile publice și private din domeniul TIC, asociațiile de profil, partenerii de dezvoltare și alte...
16-01-2023
O nouă rundă de consultări publice asupra proiectului Strategiei pentru Transformare Digitală a Republicii Moldova (STDRM) a avut loc astăzi, 16 ianuarie 2023, în format hibrid, și a întrunit peste 60 de persoane fizice și juridice, care reprezintă diferite companii, asociații, instituții publice...
11-01-2023
Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” (AGE) a fost desemnată astăzi, 11 ianuarie 2023, de către Cabinetul de miniștri, în calitate de entitate responsabilă din partea Republicii Moldova pentru implementarea obiectivelor stabilite prin Memorandumul de înțelegere în domeniul...