Spațiu Digital Comun Republica Moldova - România

Spațiu Digital Comun Republica Moldova - România

Republica Moldova și România vor avea un spațiu digital comun și acest deziderat este consfințit în Memorandumul de înțelegere în domeniul transformării digitale dintre Chișinău și București, semnat în cadrul ședinței comune a Guvernelor Republicii Moldova și României, la 11 februarie 2022, de către viceprim-ministrul pentru digitalizare al Republicii Moldova și ministrul cercetării, inovării și digitalizării al României.

 

Semnarea acestui Memorandum reprezintă o premieră și constituie un pas important în ceea ce privește dezvoltarea unui spațiu digital comun între cele două țări. Documentul prevede un șir de obiective de cooperare bilaterală, între care:

 

·  dezvoltarea platformelor, infrastructurilor digitale și a serviciilor publice electronice;

·  realizarea schimbului de date;

·  recunoașterea mutuală a semnăturilor electronice;

·  facilitarea investițiilor și a antreprenoriatului inovativ în domeniul tehnologiei informației;

·  asigurarea securității cibernetice.

 

Semnarea Memorandumului de înțelegere în domeniul transformării digitale dintre Republica Moldova și România va impulsiona cooperarea bilaterală pe acest segment și va asigura, totodată, transpunerea normelor europene și aplicarea  unor standarde comune care vor deschide oportunități de participare împreună la proiecte de dezvoltare și transformare digitală, finanțate din programele de asistență financiară ale Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă o multitudine de beneficii, pe care le va resimți fiecare cetățean,  entitățile din sectorul public, privat, mediul academic și asociativ, pentru că aceste avantaje se referă la promovarea democrației digitale participative, dezvoltarea raporturilor economice, impulsionarea  comerțului electronic, dezvoltarea și valorificarea serviciilor publice electronice etc.

 

Comisia interguvernamentală moldo-română

 

În contextul Memorandumului, a fost înființată, la 16 iunie 2022, Comisia mixtă interguvernamentală responsabilă de implementarea Memorandumului de înțelegere în domeniul transformării digitale dintre Republica Moldova și România. Comisia este compusă din reprezentanți ai ambelor părți, iar în calitate de membri ai Comisiei au fost desemnați reprezentanți ai: Agenției de Guvernare Electronică, Serviciului Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică, Agenției Servicii Publice pe de o parte și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării al României, Autorității pentru Digitalizarea României, Directoratului Național de Securitate Cibernetică pe de altă parte. În cadrul ședinței de constituire, membrii Comisiei și-au exprimat angajamentul de colaborare și sprijin reciproc pentru impulsionarea cooperării bilaterale, efectuarea schimbului de experiență,  mobilizarea resurselor tehnice, financiare și umane în vederea dezvoltării spațiului digital comun între Republica Moldova și România.

 

Comisia este responsabilă de implementarea activităților concrete, precum și de stabilirea mecanismelor și procedurilor comune de lucru.

 

Crearea și intensificarea parteneriatului strategic și al dialogului funcțional dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României în domeniul transformării digitale va avea un impact pozitiv în toate sectoarele, care necesită adoptarea și adaptarea unor soluții digitale noi, ce vor putea să răspundă eficient necesităților emergente ale utilizatorilor.

 

Comisia se întrunește periodic în ședințe plenare de lucru

 

12 decembrie 2022 - a avut loc cea de-a doua ședință a Comisiei

 

Cea de-a doua ședință a Comisiei a avut loc la Chișinău, la 12 decembrie 2022. În lucrările ședinței au fost discutate realizările Comisiei mixte din prima jumătate de an de la înființare, identificate direcțiile de activitate pentru următoarea perioadă și formulate  noi obiective comune pentru cooperare în domeniul transformării digitale și dezvoltarea spațiului digital comun Republica Moldova – România  în următoarele 6 luni, timp în care Republica Moldova va deține președinția Comisiei, transmisă prin rotație de către partea română. În calitate de Președinte al Comisiei a fost aleasă Olga Tumuruc, directorul Agenției de Guvernare Electronică.

 

Între realizările cele mai importante ale Comisiei moldo-române, prin eforturile comune ale specialiștilor de pe ambele maluri ale Prutului, se numără Alinierea instituțiilor de profil din Republica Moldova și România la aceleași obiective strategice pe digitalizare și stabilirea cadrului de timp pentru atingerea acestora, fiind menționate obiectivele de bază: 

 

- Dezvoltarea serviciilor publice digitale după standarde europene și ridicarea nivelului de alfabetizare digitală a națiunii.

 

- Identificarea mecanismelor juridice prin care va fi asigurată reutilizarea soluțiilor digitale. Conform planului convenit de comun acord, Republica Moldova va partaja cu instituțiile de profil din România serviciile electronice și platforme guvernamentale care și-au demonstrat eficiența și se bucură de apreciere nu doar în țara noastră, dar și peste hotare.

 

- Pregătirea platformei tehnice pentru dezvoltarea unor servicii publice prestate de autoritățile din România în calitate de prototipuri, bazate pe serviciile guvernamentale dezvoltate în Republica Moldova.

 

- Inițierea procedurilor de recunoaștere mutuală a semnăturilor digitale emise de cele două state, astfel asigurând interoperabilitatea identității electronice, precum și inițierea negocierilor comune cu UE de recunoaștere a semnăturilor calificate emise de Republica Moldova.

 

- Înregistrarea progreselor în elaborarea cadrului de securitate cibernetică pentru Republica Moldova. În domeniul securității cibernetice România a atins rezultate remarcabile și expertiza specialiștilor din România și Estonia este mult apreciată în elaborarea modelului de securitate cibernetică, activitate sprijinită de proiecte finanțate de UE și SUA.

 

În cadrul ședinței din 12 decembrie 2022, au fost semnate două documente importante, care urmăresc scopul consolidării relațiilor de cooperare în domeniul digitalizării între guvernele Republicii Moldova, României și  două companii private: Compania internațională Microsoft și Compania românească UiPath.

 

Colaborarea trilaterală între cele două guverne și companiile Microsoft și UiPath deschide noi  perspective și oportunități pentru dezvoltarea digitală a Republicii Moldova și a României. Aceste acorduri de colaborare nu au caracter sau angajament comercial. Ele sunt acorduri de parteneriat strategic, în care părțile sunt motivate de dorința de a conlucra într-o echipă comună la digitalizarea celor două țări.

 

Comisia se va axa pe implementarea proiectelor și inițiativelor comune,  dezvoltarea investițiilor în sectorul tehnologiei informațiilor, elaborarea soluțiilor digitale inovative în interesul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Între domeniile de cooperare care care necesită a fi menționate sunt:

 

-           Dezvoltarea serviciilor publice electronice la toate nivelurile de guvernare;

-           Schimbul de date și interoperabilitatea sistemelor informatice între cele două țări;

-           Automatizarea proceselor administrative;

-           Recunoașterea reciprocă a semnăturilor electronice;

-           Securitate cibernetică;

-           Facilitarea investițiilor și antreprenoriatului, dezvoltarea afacerilor;

-           Implementarea platformelor și infrastucturilor dezvoltate aici și în România;

-           Participarea în comun la programe și inițiative, desfpșurate la nivelul Uniunii Europene;

-           Transfer de experiență și bune practici, instruirea specialiștilor și dezvoltarea de politici sectoriale;

-           Dezvoltarea societății informaționale etc.

Agenda publică

Iulie 2024

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31