Concurs de angajare pentru suplinirea postului vacant de DEZVOLTATOR DE SOFTWARE

Concurs de angajare pentru suplinirea postului vacant de DEZVOLTATOR DE SOFTWARE

Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”

anunță concurs de angajare pentru suplinirea postului vacant de

DEZVOLTATOR DE SOFTWARE

 

 1. I.               Context general:

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) este autoritatea publică care activează la nivel central  și este responsabilă de implementarea politicilor statului în următoarele domenii de competență: modernizarea serviciilor guvernamentale, e-Transformarea guvernării, schimbul de date și interoperabilitatea sistemelor informatice, auditul de securitate cibernetică a autorităților statului la nivel central, coordonarea achizițiilor în domeniul TIC în vederea asigurării eficienței, corectitudinii, transparenței și demonopolizării achizițiilor statului în acest sector.

AGE (2018) activează la nivel central din 2010 (CGE) și a fost creată în scopul stabilirii unui cadru instituțional, legal coerent și predictibil pentru dezvoltarea societății informaționale, prestării către cetățeni a unor servicii publice de calitate, precum și asigurării implementării serviciilor electronice în diverse sectoare.

Mai multe detalii despre activitatea AGE pot fi accesate pe pagina web www.egov.md.

 1. II.            Obiectivul postului:

Asigură dezvoltarea, mentenanța și suportul tehnic a serviciilor și platformelor gestionate de AGE.

 1. III.          Responsabilitățile de bază ale funcției:

-       Asigură dezvoltarea continuă a serviciilor și platformelor deținute de AGE;

-       Asigură mentenanța și suportul tehnic a serviciilor și platformelor deținute de AGE;

-       Contribuie la activități operaționale aferente serviciilor și platformelor deținute de AGE.

-       Contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor și platformelor deținute de AGE, prin executarea testărilor necesare și înlăturarea neconformităților depistate.

-       Execută sarcinile conform fișei de post în cadrul serviciilor și platformelor asignate.

-       Menține documentația tehnică actualizată, inclusiv ghiduri de integrare, aferente serviciilor și platformelor deținute de AGE.

-       Asigură funcționalitatea și mentenanța mediilor de testare și de producție a serviciilor și platformelor deținute de AGE.

-       Contribuie la planificarea capacității tehnice mediilor de testare și de producție a serviciilor și platformelor deținute de AGE.

-       Menține integrările existente, precum și dezvolta servicii de integrări noi cu serviciile și platformele deținute de AGE.

-       Participă la elaborarea normelor de reglementare a procedurilor de activitate ale subdiviziunii și Agenției (regulamente, instrucțiuni, metodologii, concepte);

 

 1. IV.          Condiții de participare la concurs

Cerințe obligatorii

 • Cetățenia Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;
  • Studii de licență: în domeniul tehnologiilor informaționale sau alte domenii conexe;
  • Minimum 3 ani de experiență generală de muncă în domeniul dezvoltării sistemelor informaționale;
  • Minim 2 ani de experiență de muncă în dezvoltarea aplicațiilor web utilizând tehnologia .NET sau dezvoltarea aplicațiilor mobile utilizând cel puțin una din tehnologiile Xamarin, Kotlin;
  • Cunoașterea:

-       Instrumentelor UML/CASE.

-       Cunoștințe în implementarea  web-serviciilor utilizând standardele SOAP și/sau REST.

-       Cunoștințe în CSS, Bootstrap, HTML, Javascript

-       Cunoștințe în utilizarea cel puțin un framework web cum ar fi Blazor, Angular și/sau React.

 • Cunoașterea și vorbirea fluentă a limbii române și a limbii engleze.

Calități și competențe

 • Viziune strategică, abilități analitice, gândire creativă;
 • Spirit de inițiativă și angajament față de valorile instituției;
 • Spirit de echipă, abilitatea de a negocia și de a identifica soluții;
 • Nivel înalt de responsabilitate și disciplină;
 • Capacitatea de a lucra calitativ, concomitent la mai multe sarcini;
  • Abilități de planificare și auto-organizare, prioritizarea independentă a sarcinilor și respectarea termenelor-limită;
  • Abilități de întreținere a dialogurilor la nivel multi-cultural, respectând principiile de bază ale incluziunii sociale, echității sociale și diversității pe bază de gen, religie, grup etnic.
  • Abilități excelente de scriere și raportare.
 1. V.             Pentru participare la concurs se depune următorul dosar:
 2. Scrisoare de intenție prin intermediul căreia se va explica interesul față de funcție și contribuția profesională care poate fi adusă de către candidat la suplinirea postului vacant;
 3. Curriculum Vitae după modelul EUROPASS care poate fi accesat la acest link (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae) și care va include obligatoriu următoarea declarație: „Datele înscrise în CV sunt veridice, accept verificarea acestora”.

 

Dosarul urmează a fi depus până la data de 31 august 2022, ora 17:00, la adresa de email hr@egov.md. Tot la această adresă pot fi transmise și mesaje de clarificare cu referință la concursul de angajare.

 

Agenda publică

Iulie 2024

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31