Platforma Guvernamentală de Interoperabilitate

Platforma Guvernamentală de Interoperabilitate

Platforma Guvernamentală de Interoperabilitate (MConnect) este soluția tehnologică dezvoltată de Guvernul Republicii Moldova pentru a asigura interoperabilitatea și schimbul de date între sisteme informaționale. MConnect facilitează schimbul de date dintre autorități pentru creșterea eficienței și calității de prestare a serviciilor publice.

 

Prin platforma de interoperabilitate mconnect.gov.md, autoritățile publice fac schimb de date în timp real, fără a le solicita de la cetățeni și mediul de business în formă de certificate, rapoarte, etc.

 

Platforma de interoperabilitate implementează schimbul de date în baza următoarelor principii fundamentale:

 

Gratuitatea Datelor – datele deținute de participanții publici sunt puse la dispoziție altor participanți publici în mod gratuit. Punerea la dispoziție a datelor deținute de participanții publici participanților privați este efectuată cu titlu oneros în cazurile prevăzute de legislație și în baza mecanismului stabilit de Guvern;

 

Disponibilitatea Datelor – datele deținute de participanții la schimbul de date sunt disponibile în egală măsură pentru orice alt participant la schimbul de date, în baza mandatului legal al acestuia, cu asigurarea cerințelor de interoperabilitate juridică, organizatorică, semantică și tehnică. Participanții la schimbul de date sunt obligați să asigure disponibilitatea tuturor seturilor de date deținute;

 

Legalitatea Schimbului de Date – datele deținute de participanții la schimbul de date sunt furnizate prin platforma de interoperabilitate unui alt participant în condițiile în care acesta invocă un scop și un temei legal pentru prelucrarea setului de date solicitat și respectă cerințele de securitate și confidențialitate ce decurg din regimul juridic al datelor vizate;

 

Autenticitatea Datelor – datele din sistemele informaționale ale participanților la schimbul de date, furnizate prin intermediul platformei de interoperabilitate, se prezumă a fi autentice, se consideră integre și veridice și stau la baza actelor juridice, iar furnizorii de date sunt obligați să asigure integritatea și veridicitatea acestora;

 

Responsabilitate Partajată – fiecare dintre participanții la schimbul de date este responsabil, în funcție de rolul său în procesul de schimb de date, pentru partea respectivă de proces.

 

Beneficiile utilizării:

 

- creşterea eficienţei şi eficacităţii sistemelor informaționale prin care se oferă servicii publice electronice;

- creşterea eficienţei utilizării fondurilor publice;

- asigurarea confortului cetăţeanului;

- creşterea securităţii sistemelor informatice ale administraţiei publice locale şi centrale;

- reutilizarea resurselor implicate în cadrul sistemelor informatice;

- îmbunătăţirea colaborării între instituţiile administraţiei publice;

- promovarea accesibilităţii web.

 

Portalul Guvernamental de Date este o resursă informațională publică, creată în scopul asigurării unei experiențe calitative, holistice și integrate pentru toți cei interesați de a accesa și utiliza datele care sunt colectate și produse de autorități, instituții publice, Guvern în general.

Video: 

Platforma pentru schimb de date MConnect

Portalul date.gov.md și platforma de interoperabilitate MConnect

Ghid practic #MConnect - Platforma de interoperabilitate

Agenda publică

Iulie 2024

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31