AGE își extinde aria parteneriatelor alături de UTM

2022-01-21 14:12

Astăzi, 21 ianuarie 2022, Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” (AGE) și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) au semnat un Acord de colaborare, care are drept scop stabilirea relațiilor de cooperare interinstituțională în domeniul instruirii și aprofundării cunoștințelor pe segmentul valorificării tehnologiilor informaționale. Un obiectiv important al Acordului este aplicarea inteligentă a tehnologiilor informaționale în dezvoltarea serviciilor electronice, întru asigurarea unui nivel înalt de calificare a absolvenților UTM, prin integrarea în procesul de studii a experienței instituțiilor guvernamentale în domeniul dezvoltării produselor tehnologice și prestării serviciilor guvernamentale în format electronic.

Documentul prevede crearea cadrului de conlucrare și realizare a schimbului de experiență în domeniul inovației digitale, prin organizarea acțiunilor de profil ce cuprind: seminare, conferințe, cercetări aplicative comune și schimb de idei care au menirea de a dezvolta segmentul digitalizării în Republica Moldova. De asemenea, Acordul conține clauze privind dezvoltarea comună a domeniului de cercetare, instruiri calificate și formare continuă a cadrelor în domeniile de interes major întru perfecționarea, specializare și recalificarea personalului conform tendințelor actuale ale sectorului TIC.

Acordul de colaborare între AGE și UTM a intrat în vigoare odată cu aplicarea semnăturii electronice de către conducătorii instituțiilor semnatare, în cadrul unei întrevederi ce a avut loc la sediul Agenției de Guvernare Electronică. 

Directorul Agenției de Guvernare Electronică, Olga Tumuruc și-a exprimat convingerea că acest parteneriat va aduce rezultate scontate și va oferi noi perspective pentru ambele părți.

La rândul său, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan a menționat faptul că domeniul TIC este unul foarte dinamic, ce ar putea fi un exemplu pentru alte sectoare ale economiei, iar parteneriatele între instituțiile academice și cele publice contribuie substanțial la formarea continuă a specialiștilor și, prin urmare, la dezvoltarea industriei în ansamblu.

Agenția de Guvernare Electronică continuă să dezvolte relații de parteneriat de durată cu diverse instituții, din mediul academic și cel privat, pentru a asigura sinergia procesului de transformare digitală și realizarea obiectivelor strategice.

Agenda publică

Martie 2023

L M M J V S D
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31