Extrasele din Registrul de stat al vehiculelor, disponibile online

2024-02-06 09:31

Proprietarii vehiculelor, persoane fizice și juridice, pot solicita online și primi instantaneu (în regim de timp real) în cabinetul personal MCabinet încă două documente electronice: 

 

  • - Extras care confirmă înmatricularea vehiculelor în Registrul de stat al vehiculelor (RSV);
  • - Extras care confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului.

 

Cele două extrase pot fi solicitate online, de pe Portalul Serviciilor Publice https://servicii.gov.md/ro/service/008000011. În baza semnăturii electronice, deținătorii de vehicule pot depune cerere online și primi în format electronic cele două extrase din Registrul de stat al vehiculelor.

 

Extrasele sunt necesare pentru a fi prezentate, la cerere, în instanțele de judecată, la bănci, companii de micro-finanțare și corespund cerințelor față de documentele electronice: conțin denumirea câmpurilor în două limbi: română și engleză.

 

Noile servicii au fost digitalizate prin efortul Agenției de Guvernare Electronică, pe platforma de dezvoltare a serviciilor electronice (PDSE) și în conlucrare cu Agenția Servicii Publice. Acestea pot fi accesate online atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare, singura condiție fiind autentificarea în baza semnăturii electronice sau mobile, emisă în Republica Moldova.

 

Extrasele solicitate online și recepționate în format electronic în MCabinet (mcabinet.gov.md) costă mai puțin cu 20% decât documentele eliberate pe suport de hârtie.

 

Opțiunea de a comanda serviciile online este disponibilă și pentru beneficiarii de înlesniri. Este necesar doar selectarea prin bifare a categoriei de beneficiar de înlesniri. În cazul confirmării apartenenței solicitantului la una dintre categoriile de beneficiari de înlesniri serviciul va fi prestat gratuit.

 

La necesitate, sistemul oferă posibilitatea de a solicita apostilarea documentelor comandate online și livrate în cabinetul personal. Serviciul de apostilare se oferă contra cost, în funcție de mai mulți parametri: țara pentru care se solicită, termenul de perfectare etc.

 

Totodată, serviciul este disponibil și în bază de împuternicire acordată prin MPower (mpower.gov.md). În cazul dat, urmează a fi indicat codul împuternicirii de reprezentare MPower, iar sistemul va verifica automat valabilitatea împuternicirii.

 

MPower este un serviciu guvernamental cu ajutorul căruia o persoană, care deține semnătura electronică, poate împuternici o altă persoană (reprezentant) să acționeze în numele și pe seama sa în raport cu terții fără necesitatea de a prezenta procura notarială. Serviciul MPower poate fi accesat gratuit prin intermediul portalului mpower.gov.md.

Agenda publică

Iulie 2024

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31