Jurisconsult

Jurisconsult

1. Atribuțiile de bază ale funcției:

 

 1. Elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative în domeniile de competență ale AGE, ținând cont de prioritățile strategice prevăzute în Programul de activitate și Planul de acțiuni ale Guvernului, precum și de cele mai bune practici europene și internaționale în domeniu;  

 1. Elaborarea proiectelor de ordine, instrucțiuni de lucru în domeniile de competență ale AGE; 

 1. Expertizarea (avizarea), în comun cu subdiviziunile interne de profil ale Agenției, a proiectelor de documente de politici/ de acte normative/de documente metodologice/ de concepte tehnice în domeniile modernizării serviciilor guvernamentale, guvernării electronice și tehnologiilor informaționale aferente acesteia, elaborate de ministere și alte autorități administrative centrale; 

 1. Executarea altor activități ce țin de asigurarea juridică a activității instituției și de respectarea uniformă a legislației în activitatea acesteia. 

 2. Responsabilități 

 

 1. Să asigure asistența juridică necesară la elaborarea, perfecționarea și promovarea și implementarea cadrului normativ în domeniile de competență ale Agenției, precum și a cadrului operațional și a documentației interne privind punerea în aplicare și funcționarea platformelor tehnologice și a serviciilor electronice guvernamentale existente și a celor noi.  

 1. Să asigure asistența juridică la întocmirea avizelor AGE pe marginea proiectelor de documente de politici/ de acte normative/de documente metodologice/ de concepte tehnice prezentate spre avizare, în scopul asigurării respectării documentelor de politici și a cadrului normativ aferent domeniilor modernizării serviciilor guvernamentale, e-Transformării guvernării, auditului securității cibernetice.  

 1. Să examineze și să soluționeze petițiile înregistrate în Agenție. 

 1. Condiții de participare la concurs  

Cerințe obligatorii  

 • Studii superioare în drept; 

 • Experiență de muncă în calitate de jurist; 

 • Cunoașterea structurii Guvernului Republicii Moldova, structurii administrației publice centrale de specialitate, legislației aferente organizării și funcționării Guvernului și a administrației publice centrale de specialitate (Legea cu privire la Guvern, Regulamentul Guvernului, Legea privind administrația publică centrală de specialitate, Legea privind actele normative, Codul administrativ, Codul civil, etc.); 

Cerințe facultative  

Va constitui un avantaj: 

 • Experiență în elaborarea nemijlocită și promovarea proiectelor de acte normative, inclusiv  în documentarea sistemelor informaționale (elaborarea actelor ce țin de crearea, lansarea, exploatarea, funcționarea, administrarea sistemelor informaționale); 

 • Experiență în elaborarea proiectelor de acte administrative individuale și normative, a contractelor administrative, a actelor reale, precum și a operațiunilor administrative realizate de autorități/instituții publice în regim de putere publică, prin care se organizează aplicarea legii și se aplică nemijlocit legea; 

 • Conlucrarea eficientă cu autoritățile administrației publice centrale de specialitate, autoritățile autonome, factorii de decizie din cadrul administrației de stat, funcționari cu funcții de răspundere, cooperarea și interacționarea cu managerii și angajații instituțiilor de toate nivelele. 

Agenda publică

Februarie 2024

L M M J V S D
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29