Crearea Centrului de Guvernare Electronică (E-Government)