Lansarea serviciului guvernamental de notificare MNotify