Lansarea Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower)