Planul de Achiziții Publice al IP ”Agenția de Guvernare Electronică” pentru anul 2019